AUDIOSTORY

REFERENCE - kontrolatachometru.cz napojena na Portál občana

May 09, 2021 AUTOCONT
AUDIOSTORY
REFERENCE - kontrolatachometru.cz napojena na Portál občana
Show Notes

Aplikace kontrolatachometru.cz je součástí informačního systému technických prohlídek, který spravuje Ministerstvo dopravy ČR.