AUDIOSTORY

BLOG - Kybergang

December 07, 2021 AUTOCONT
AUDIOSTORY
BLOG - Kybergang
Show Notes

Často zmiňuji, že proti nám stojí odhodlaný, motivovaný, dobře vybavený a odborně vzdělaný protivník. Podívejme se mu tedy trochu za oponu…